Rekrutacja uzupełniająca

do klasy o profilu piłki siatkowej i lekkiej atletyki

27.07.2016 r. godz. 10:00
obiekty sportowe Gimnazjum nr 1

Minął kolejny rok nauki. Dla wielu uczniów wypełniony ciężką pracą, dla innych zabawą. Dziś odbieramy z rąk wychowawców oraz Dyrekcji szkoły świadectwa, dyplomy i nagrody. Jest gwarno i uroczyście, ale... jak tu się nie cieszyć. Przecież za chwilę wakacje.

Czytaj więcej: Zaczynamy wakacje!

            Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zawodach sportowych  w roku szkolnym 2015/2016.

Życzymy dalszych sukcesów sportowych

oraz bezpiecznych i udanych wakacji.

Nauczyciele wychowania fizycznego.

UWAGA !!!

Daj sobie szansę- zostań Stypendystą!


13 czerwca br. rozpoczyna się II edycja projektu : Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017.


Rejestracja Wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwała od 13 do 30 czerwca br. Wygenerowane z systemu wersje papierowe ww. dokumentów muszą zostać dostarczone do szkoły, która
przekazuje Wniosek, zawierający po 1 egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 5 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W tej edycji rejestracja Wniosku(na dedykowanym systemie internetowym ) odbywa się przez nauczyciela wskazanego przez Dyrektora szkoły ( opiekuna stypendysty) , gdyż trzeba już wypełnić wstępną wersję Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, według wzoru, o którym mowa w paragrafie 16 pkt 2. !!!!!!!!!!

Zatem, uczniowie ( ich rodzice) starający się o stypendium, proszeni są o wcześniejszą rozmowę z nauczycielem, który zostanie OPIEKUNEM STYPENDYSTY ( to On rejestruje wniosek i wspólnie tworzy wstępną wersję Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia ).

Taką informację przekazuje się do dyrektora szkoły ( E. Kowalczyk).

 

WSZELKIE INFORMACJE I DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE :

https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia