UWAGA !!!

       Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę stypendystów oraz listę rezerwową w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.

        Uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani do potwierdzenia swojego uczestnictwa w programie stypendialnym oraz do wypełnienia umowy stypendialnej, na dedykowanym systemie internetowym              w dniach: 18 – 24 października 2016 r.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisanie potwierdzenie uczestnictwa w Programie stypendialnym wraz z 3 egzemplarzami umowy stypendialnej, Wnioskodawca przesyła w terminie do dnia 3 listopada 2016 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

W przypadku, gdy stypendysta nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Programie stypendialnym lub złoży pisemną informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie stypendialnym, stypendium otrzyma kolejny uczeń z zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Listy rezerwowej, z uwzględnieniem obszaru zamieszkiwania ucznia.

Numery identyfikacyjne uczniów,

którzy znaleźli się na liście stypendystów

( wezmą udział w projekcie po potwierdzenia swojego uczestnictwa w programie ):

Lp. numer
1. 3138
2. 3484
3. 3509
4. 4619
5. 3895
6. 3762
7. 3333
8. 2970

Lista stypendystów oraz lista rezerwowa jest dostępna na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/

                                                                               Elżbieta Kowalczyk

                                                                                   wicedyrektor Gimnazjum nr 1

INFORMACJA

Karty obiadowe na m-c listopad 2016 r. będą sprzedawane w dniach:

28.10.2016 r. tj. piątek w godz. 8:45 - 13:00

02.11.2016 r. tj. poniedziałek w godzinach 8:45-14:00

 

Koszt karty na pełen obiad dla ucznia wynosi: 70,00 pln

Koszt karty na II danie dla ucznia wynosi: 50,00 pln

Koszt karty na zupę dla ucznia wynosie: 20,00 pln

 

SZANOWNI  RODZICE!

Szkolenie dnia 26.10.16r. o godz. 17.30 z prof. ndzw. dr hab. Mariuszem Jędrzejko, Dyrektorem Naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie nie odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce. Zostanie ono zorganizowane w innym terminie.

Pedagodzy szkolni
Danuta Srebrna Izabela E. Dąbrowska

SZANOWNI  RODZICE!

Szkolenie dnia 26.10.16r. o godz. 17.30 z prof. ndzw. dr hab. Mariuszem Jędrzejko, Dyrektorem Naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie nie odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce. Zostanie ono zorganizowane w innym terminie.

Pedagodzy szkolni
Danuta Srebrna Izabela E. Dąbrowska

"Nauczyciel... to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo  każdego dnia ofiarowuje to, co w nim najlepsze, młodym ludziom".