Uwaga rodzice klas I i II !
Zwrot bezpłatnych podręczników wypożyczonych uczniom
odbywać będzie się w bibliotece szkolnej

w godz. 1100-1700,
w następujących terminach:

• 12.06.2017r. (poniedziałek)- klasy: I a, I b, I c,
• 13.06.2017r. (wtorek)-           klasy: I d, I e, I f
• 14.06.2017r. (środa) –            klasy: I g, I h, I, j
• 19.06.2017r. (poniedziałek)- klasy: I i, II a, II b,
• 20.06.2017r. (wtorek)-           klasy: II c, II d, II e,
• 21.06.2017r. (środa) –            klasy: II f, II g, II h,
• 22.06.2017r. (czwartek) –      klasy: II i, II j

  • Uczniowie klas pierwszych i drugich zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w obecności rodzica/prawnego opiekuna.
  • Są zobowiązani do uporządkowania podręczników i zwrotu wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
  • Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym przez Dyrektora Szkoły terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem- co skutkuje wystosowaniem przez szkołę wezwania do zapłaty za zgubione lub zniszczone egzemplarze.

Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
(Szczegółowe warunki udostępniania podręczników szkolnych znajdują się w „Regulaminie korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce”- dostępny na stronie internetowej szkoły)

wakacjewmiescie

 

Wszystkim uczniom z okazji dnia dziecka dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole, rozwoju swoich pasji i talentów oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu!

 

życzą
Dyrekcja
Rada pedagogczina
oraz pracownicy szkoły

W A Ż N E
DO RODZICÓW I UCZNIÓW

Prawdopodobnie od 19 czerwca 2017r rusza nabór do projektu: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin podany jest na stronie www.mazovia.pl w zakładce edukacja i sport.IMAG0112 576x102424.05.2017 r., grupa wolontariuszy z klasy 3i z opiekunem szkolnego koła wolontariatu Agnieszką Świtaj brała udział w akcji wyprowadzania podopiecznych schroniska "Canis" na spacer. Uczestnicy po spacerze karmili zwierzęta, czesali je, spędzili z nimi cudowne chwile. Była to możliwość okazania serca bezdomnym zwierzętom.