UWAGA UCZNIOWIE KLAS II!

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE INFORMATYCZNYM NA STRONĘ INTERNETOWĄ

„Moja rodzina, szkoła i ciekawe miejsca w Ostrołęce”

PRACE PRZYNOSIMY NA PŁYTACH CD/DVD DO DNIA 19 MAJA 2017R.

DO NAUCZYCIELI INFORMATYKI

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I!

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE INFORMATYCZNYM NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„Z czego słyną Kurpie?”

PRACE PRZYNOSIMY NA PŁYTACH CD/DVD DO DNIA 19 MAJA 2017R.

DO NAUCZYCIELI INFORMATYKI

(...) Jeśli się naprawdę czegoś pragnie,

jeśli się do tego dąży,

laur zwycięzcy musi do nas należeć

sami po niego sięgniemy.

                                      L. Teliga

Społeczność uczniowska, Dyrekcja oraz Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce zapraszają chętnych uczniów do:

- oddziałów z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego i niemieckiego (propozycja dla uczniów klasy IV i VII),

- oddziałów z rozszerzoną ilością godzin matematyki i informatyki (propozycja dla uczniów klasy IV),

- oddziału z rozszerzonym programem edukacji historyczno-filozoficznej (oferta dla uczniów klasy VII),

- oddziałów sportowych o profilu piłki siatkowej i lekkiej atletyki dla dziewcząt i chłopców (oferta dla uczniówklas IV-VII),

- oddział z rozszerzonym programem biologii i chemii dla uczniów klasy VII

- oddziałów rozwijających uzdolnienia teatralne (propozycja dla uczniów klasy IV),

- oddziałów integracyjnych dla uczniów klasy I oraz klasy IV.

Wymienione oddziały rozpoczną swoją działalność w Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi, która od września 2017 roku mieścić się będzie w obecnej siedzibie Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce przy ul. Hallera 12.

Serdecznie zapraszamy!

KONKURS OFERT

na wykonanie remontu dwóch łazienek szkolnych

w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego

07 – 410 Ostrołęka, ul. Hallera 12,

którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro netto.

 

  1. Ofertę      należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie zaadresowanej na adres      szkoły i oznaczonej „REMONT ŁAZIENEK      SZKOLNYCH.

 

  1. Termin      składania ofert do 14.04.2017 r. do godz. 1200.
  1. Otwarcie      ofert odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 18.04.2017r. godz. 1000.     
  1. Pomieszczenia      łazienek (dwie łazienki o powierzchni      37 m2 każda) przeznaczone do remontu. Wymagana wizja      lokalna przed złożeniem oferty, w dni powszednie w godz. 800 –      1400. Informacje na temat wykonania w/w zadania udziela      Dyrektor Gimnazjum lub Kierownik Gospodarczy, tel. ( 029 ) 764 45 40.
  2. Remont      należy zakończyć do 31.05.2017r.
  1. Ogólny zakres remontu w jednej łazience:     

- skucie istniejącej glazury i terakoty oraz wywiezienie gruzu;

- wyrównanie ścian, sufitów i posadzki oraz ułożenie:

       * glazury o powierzchni 74 m2.

       * terakoty o powierzchni 37 m2.

- modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej i zamontowanie 3 sedesów, 7 umywalek

   i 3 pisuarów (instalacja zabudowana);

- modernizacja instalacji elektrycznej i zamontowanie 3 lamp oświetleniowych, 2 włączników i 1 gniazdko wtykowe;

- modernizacja instalacji CO i zamontowanie 2 grzejników, malowanie instalacji;

- malowanie ścian i sufitów po uzgodnieniu kolorów farb;

- remont będzie wykonany z materiałów zakupionych przez inwestora;

- termin zakończenia remontu zostanie uzgodniony w umowie.

UWAGA: zakres robót w drugiej łazience jest taki sam, jak opisano wyżej.

  1. Oferta powinna zawierać :

- nazwę firmy ( nazwisko i imię ) i siedziba firmy ( adres );

- cenę ryczałtową brutto za wykonanie remontu dwóch łazienek;

- warunki gwarancji oraz formę płatności;

- oświadczenie oferenta o akceptacji warunków konkursu;

- oświadczenie, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawa Budowlanego i Polskimi Normami;

- oświadczenie o niezaleganiu opłat w ZUS i Urzędzie Skarbowym;

- mile widziane referencje.