Informacja dla szóstoklasistów i ich rodziców.

        

Informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca w klasie integracyjnej. Zapraszamy uczniów zdolnych, posiadających wysoką kulturę osobistą i wrażliwość na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Mała liczebność grupy (od 15 do 20 uczniów), jednoczesna praca dwóch pedagogów pozwalają na dokładne zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce dziecka zdrowego i dziecka niepełnosprawnego, dają też dużą możliwośćodkrycia dziecka wybitnie zdolnego. Warunki edukacyjne w klasie integracyjnej kształtują pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność, cierpliwość, wytrwałość oraz sprzyjają łagodnemu wychodzeniu z egoizmu właściwego każdemu dziecku.

Zapisy, bądź też zmiana decyzji odnośnie wcześniejszego wyboru klasy będą przyjmowane w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie (29) 764 45 40) do dnia 24.06.2013r.