sowa ksiazkaNa wniosek Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum od 1 listopada 2015 roku pojawią się "Bony na niepytanie".Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum od 1 listopada 2015 roku pojawią się "Bony na niepytanie". Jest to szczególne wyróżnienie dla tych uczniów, których frekwencja w ciągu miesiąca będzie równa 100%. Taki bon działa jak "koło ratunkowe", dzięki któremu posiadający go uczeń może uniknąć odpytania go przez nauczyciela podczas lekcji. Rozwiązanie to posiada wadę - bon można wykorzystać tylko jeden raz.

 

Regulamin korzystania z "Bonu na niepytanie"

1. Bon otrzymuje uczeń, który (w ciągu całego miesiąca kalendarzowego) zachował 100% frekwencji.

2. Bon uprawnia szczęśliwego posiadacza do jednorazowego zwolnienia go z odpowiedzi ustnej podczas wybranej lekcji.

3. Okres ważności bonu wynosi jeden miesiąc (data ważności znajduje się na odwrocie bonu). 

4. Uczeń ma prawo skorzystać z bonu jedynie na początku lekcji.

5. Bony nie zwalniają z kartkówek i sprawdzianów, nie usprawiedliwiają również braku pracy domowej.

6. Na każdym przedmiocie uczeń może wykorzystać moc "Bonu na niepytanie" najwyżej trzy razy w ciągu roku.

7. Bony mogą być wydawane jedynie przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.