Społeczność naszego gimnazjum miała okazję uczestniczyć w uroczystym apelu poświęconym św. Janowi Pawłowi II.

19 maja 2016 roku uczniowie klasy II G, pragnąc uczcić dzień urodzin św. Jana Pawła II Papieża, wraz z katechetą p. Barbarą Dudzińską przygotowali krótką inscenizację słowno-muzyczną. Hasłem spotkania były słowa wypowiedziane przez Papieża do młodych "...to  wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie".

Mogliśmy się wsłuchać w słowa, które jak drogowskazy wyznaczją nam drogę do świętości. Drogę, którą za Jezusem podążał On - święty, papież, Polak. Swoimi czynami udowadniał nam, że chcieć to móc. W tym dniu z głośników szkolnego radiowęzła sączyła się w nasze dusze muzyka P. Rubika (utwory z oratorium "Tu es Petrus"). Płynęły do nas słowa przesłania: "W imię przeszłych i przyszłych lat ratujmy świat!".

Po uroczystych apelach, które odbywały się w grupach wiekowych, klasa II G z opiekunem udała się do Sanktuarium św. Antoniego, aby złożyć kwiaty i zapalić znicz przed pomnikiem świętego Jana Pawała II.