„SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”

W ramach trwającego konkursu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy”, dnia 09.06.2016r. w oddziale IIg Pani Izabela E. Dąbrowska przep100_2659_1024x768.jpg
rowadziła warsztaty, których celem było zapoznanie młodzieży z problematyką dopalaczy
, tj. ich pochodzeniem, objawami zatrucia nimi, skutkami zdrowotnymi oraz społecznymi ich zażywania. Głównym zadaniem uczniów było zainscenizowanie sześciu sytuacji, w których młody człowiek potrafi wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca go do brania używek (substancji psychoaktywnych). Uczniowie dokonali analizy, oceny oraz interpretacji zaprezentowanych inscenizacji.

Izabela E. Dąbrowska

pedagog szkolny