W dniach 22-23.09.16r. w Gimnazjum nr 1 został przeprowadzony Program Profilaktyki Zintegrowanej pt. „Archipelag Skarbów”, w którym udział wzięli uczniowie klas III oraz ich Rodzice.

100_2927_1024x768.jpg

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Trenerzy zachęcali młodzież do unikania, m.in.: alkoholu, narkotyków, przemocy czy pornografii.
Archipelag Skarbów pokazuje młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż przedstawiają młodzież media elektroniczne.

Kilkugodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają gimnazjalistów w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień, zwłaszcza tych o pięknej, trwałej miłości
na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie coraz silniejsza. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności,
w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się
negatywnej presji rówieśników.

Pedagodzy szkolni :

Danuta Srebrna

Izabela E. Dąbrowska