PODSUMOWANIE AKCJI NA RZECZ SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KRUSZEWIE

karma canis

Dnia 11.01.17r. podsumowaliśmy akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Dzięki ofiarności i dobremu sercu uczniów naszego Gimnazjum udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów karmy, a także kołdry, poduszki, miski i zabawki dla jego podopiecznych. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i uczniom, którzy zaangażowali się w akcję. Gratulujemy Wam wspaniałej postawy!

podziekowanie canis

 

Wiosną planujemy wyjazd do Schroniska, aby móc spędzić czas z jego podopiecznymi.

                       

Opiekunowie II Grupy Wiekowej

i Szkolnego Koła Wolontariatu