pisa

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PISA 2018 W GIMNAZJUM NR 1 W OSTROŁĘCE

Dnia 23.03.17r. w naszej szkole, 51. losowo wybranych uczniów w wieku 15 lat przystąpiło do międzynarodowego badania PISA 2018. Jest ono przeprowadzane od 2000r., w cyklach 3 –letnich; Polska uczestniczy w nich od początku. Jego celem jest określenie, czy polscy uczniowie potrafią zastosować w praktyce posiadaną przez nich wiedzę oraz na ile są przygotowani do samodzielnego jej uzupełniania i poszerzania, czy rozumieją zachodzące wokół nich zjawiska.

Rozwiązywane na komputerach przez gimnazjalistów zadania odnosiły się do konkretnych sytuacji, z jakimi mogą się oni spotkać w codziennym życiu; wymagały od uczniów samodzielności w myśleniu. Zadania obejmowały treści z zakresu języka ojczystego, matematyki, zagadnień ekonomicznych, nauk przyrodniczych.

Porównując wyniki uzyskane przez polską młodzież z wynikami ich rówieśników z przodujących krajów świata (np. Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Chin, Brazylii, Czech, Francji, Niemiec, Rosji czy Wielkiej Brytanii) można będzie określić,
w jakich obszarach wiedzy oraz umiejętności należy zmienić sposoby nauczania, a tym samym wyrównywać szanse młodych ludzi na globalnym rynku pracy. Trzymamy zatem kciuki za Naszych Gimnazjalistów!

Koordynator badań PISA 2018
w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce:
dr Izabela E. Dąbrowska