(...) Jeśli się naprawdę czegoś pragnie,

jeśli się do tego dąży,

laur zwycięzcy musi do nas należeć

sami po niego sięgniemy.

                                      L. Teliga

Społeczność uczniowska, Dyrekcja oraz Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce zapraszają chętnych uczniów do:

- oddziałów z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego i niemieckiego (propozycja dla uczniów klasy IV i VII),

- oddziałów z rozszerzoną ilością godzin matematyki i informatyki (propozycja dla uczniów klasy IV),

- oddziału z rozszerzonym programem edukacji historyczno-filozoficznej (oferta dla uczniów klasy VII),

- oddziałów sportowych o profilu piłki siatkowej i lekkiej atletyki dla dziewcząt i chłopców (oferta dla uczniówklas IV-VII),

- oddział z rozszerzonym programem biologii i chemii dla uczniów klasy VII

- oddziałów rozwijających uzdolnienia teatralne (propozycja dla uczniów klasy IV),

- oddziałów integracyjnych dla uczniów klasy I oraz klasy IV.

Wymienione oddziały rozpoczną swoją działalność w Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi, która od września 2017 roku mieścić się będzie w obecnej siedzibie Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce przy ul. Hallera 12.

Serdecznie zapraszamy!