DORADZTWO ZAWODOWE

                       adadad

W naszej szkole uczniowie oddziałów III mają możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z pedagogiem szkolnym, Panią Izabelą E. Dąbrowską, poświęconych uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery zawodowej. Ponadto uczestniczą oni w dwuetapowych spotkaniach z doradcami zawodowymi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem tych zajęć jest zdiagnozowanie preferencji zawodowych młodzieży, przygotowanie jej do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, zwłaszcza w kontekście dokonujących się zmian w systemie oświaty
w Polsce.

                        Koordynator: Izabela E. Dąbrowska