INFORMACJA

Loginy i hasła dostępu do strony WWW z wynikami egzaminów zostały wysłane na konta e-dziennika rodziców. W razie problemu z zalogowaniem się na konto rodzica, proszę wysłać wiadomość do administratora z konta ucznia.