Wszystkich zainteresowanych uczniów klas IV-VII informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 5 im.  Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, która od 1.09.2017 będzie mieściła się w obecnym budynku Gimnazjum nr 1, są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2017/2018. 

Oferujemy:

Naukę na jedną zmianę

Naukę języków obcych w niewielkich grupach

Doskonałą bazę lokalową (wyposażone pracownie chemiczne, fizyczne, biologiczne i inne)

Pracę z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

Mało liczne klasy:

- o profilu piłki siatkowej i lekkiej atletyki dla uczniów klas IV-VII

- z rozszerzoną ilością godzin matematyki i informatyki dla uczniów klasy IV

- z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klasy IV i VII

- z rozszerzonym programem edukacji historyczno-filozoficznej dla uczniów klasy VII

- rozwijające uzdolnienia teatralne dla uczniów klasy IV

- integracyjne dla uczniów klasy I i IV

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy:

Zajęcia teatralno - muzyczne dla klas I - III

Koło przyjaciół zwierząt

Chór szkolny

Koło komputerowe

Naukę gry na gitarze

Zajęcia sportowe pod  patronatem klubu Gladiator

Klub miłośników języka ojczystego

Koło dziennikarskie

Koło filozoficzne

Koło kostiumograficzne

Koło plastyczne

Koło ekologiczne

Koło chemiczne

Klub przyrodnika

Koło matematyczne

Koło taneczne

 

Oferujemy pomoc:

Pedagoga

Psychologa

Rewalidatora

Logopedy

W zakresie gimnastyki korekcyjnej

    Wnioski o przyjęcie do szkoły znajdują się w sekretariacie Gimnazjum nr 1 przy ul. Hallera 12 oraz na stronach internetowych Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce.

                                                                                           Serdecznie zapraszamy

                                                                                           Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce