Wszyscy mamy z nią do czynienia, choć nie każdy z nas jest tego świadom.

Jak rozpoznać, co jest cyberprzemocą?

Jak na nią reagować?

Jak sobie z nią radzić? 

Na te pytania odpowiedzi pomagała nam znaleźć pani dr Anna Andrzejewska.

Media cyfrowe i związane z nimi technologie informacyjno-komunikacyjne sprzyjają nawiązywaniu i rozwijaniu interakcji międzyludzkich. Znajdujemy tam wiele osób, które możemy poznać w wirtualnym świecie. Często, za pośrednictwem portali społecznościowych, nawiązujemy przyjaźnie, poznajemy ciekawych ludzi i zdobywamy wiele istotnych informacji.

Niestety, media mają również ciemne oblicze. Dzięki nim mamy dostęp do nieodpowiednich treści, które zaburzają nasz prawidłowy rozwój i często wypaczają nasze postrzeganie świata i ocenę sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Obserwujemy sceny drastyczne, co powoduje, że oswajamy się z przemocą i stajemy się na nią mniej wyczyleni. Śledzimy życie fikcyjnych postaci, które nie prezentują właściwych i społecznie akceptowalnych postaw. To wszystko sprawia, że trudno nam odnaleźć się w realnym świecie. 

Spotkanie z panią Andrzejewską dało nam wiedzę o sposobach unikania zagrożeń i radzenia sobie z cyberprzemocą. Dzięki dzisiejszej lekcji stajemy się bardziej świadomymi użytkownikami cyberprzestrzeni.