Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,

z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratoriium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Link do informatora