SPOTKANIA W ODDZIAŁACH III GIMNAZJALNYCH
Z DORADCAMI ZAWODO

WYMI CPM OHP W OSTROŁĘCE

dz2_800x600.jpg dz1_800x600.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 30.11.17r. we wszystkich oddziałach III gimnazjalnych został zakończony pierwszy cykl spotkań z doradcami zawodowymi CPM OHP w Ostrołęce. Spotkania poświęcone były badaniom predyspozycji zawodowych uczniów, uwarunkowaniom wyboru kierunku kształcenia, szkoły i planowania przyszłości zawodowej młodzieży. Dziękujemy Paniom za owocną współpracę!

 

 

Koordynator:
Izabela E. Dąbrowska
(we współpracy z Panią Danutą Srebrną)