KONFERENCJA NAUKOWA
„Narkotyki, dopalcze – nie tędy droga!”

Dnia 28.11.17r. Specjaliści naszej szkoły (logopeda, psycholog, pedagodzy) uczestniczyli w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Konferencji Naukowej pt. "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga". W wydarzeniu udział wzięły m.in. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
          Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji z Siedzibą w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Poświęcona była przeciwdziałaniu powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.Wydarzenie stanowiło element wspólnej kampanii, która ma na celu m.in. zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami oraz pogłębienie wiedzy o instytucjach niosących pomoc w tym zakresie.