Organizacja zajęć lekcyjnych w dniach 5,6,7 grudnia 2017 r.
(egzaminy próbne klas III gimnazjum)

Uczniowie klas II gimnazjum i uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej rozpoczynają zajęcia lekcyjne w tych dniach od godz. 11:45, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia w klasach 0 – prowadzone normalnie.