11 XII 2017 r.

"DZIEŃ OTWARTY"

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na spotkania z nauczycielami podczas dnia otwartego szkoły w godzinach 16:30 - 17:30.