Spotkania rodziców uczniów z wychowawcami odbędą się w następujących terminach:

31.01.2018r. dla oddziałów gimnazjalnych, godz. 17.00.

01.02.2018r. dla oddziałów szkoły podstawowej:
godz. 16,30 przedstawienie teatralne i koncert kolęd dla rodziców uczniów 0-III
godz. 17.00 spotkanie rodziców z wychowawcami wszystkich klas SP5 w salach lekcyjnych.