DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

Luty jest miesiącem związanym z ogólnoświatowymi działaniami dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa naszych dzieci, młodzieży w internecie. 8 lutego był obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przebiegał pod hasłem

„TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI”.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

W naszej szkole działania w tym zakresie będą przebiegały pod hasłem

„NIE WSZYSTKO PRZYJMUJĘ! MYŚLĘ I WERYFIKUJĘ!”

Oprócz lekcji poświęconych tej tematyce, rozmów z rodzicami uczniów, elektronicznego detoksu, rozdawnictwa ulotek, tematycznych gazetek kierujemy do uczniów dwa konkursy.
Dla dzieci z oddziałów 0 – IV rodzinny konkurs plastyczny, a dla uczniów klas V – VII konkurs literacki.

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA ODDZIAŁÓW 0 - IV

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przeprowadzenie rodzinnej rozmowy, dyskusji, debaty dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z portali społecznościowych, doboru treści gier, przeglądanych stron, ilości czasu spędzanego przy komputerze, tablecie, telefonie, zagrożeń i korzyści korzystania ze środków masowego przekazu itp. Po odbyciu domowej debaty wszyscy członkowie rodziny dowolną techniką wykonują wspólnie plakat będący jej podsumowaniem, zawierający wskazówki jak bezpiecznie i bez żadnych szkód korzystać z nowych technologii komunikacyjnych. Format plakatu – minimum A 2.

KONKURS LITERACKI DLA KLAS V – VII

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie wypracowania na jeden z zamieszczonych niżej tematów.

1. Jak tworzyć kulturę szacunku w sieci.
2. Wady i zalety obecności na portalach społecznościowych.
3. Co według Ciebie znaczy umiejętne korzystanie z internetu.
4. Moja historia i doświadczenia związane z portalami społecznościowymi.
5. Moje doświadczenia internetowe (pozytywne, negatywne).
6. Który świat wolisz? Realny czy wirtualny?

Prace mogą być napisane odręcznie lub komputerowo (minimum dwie strony A4) należy składać do 28 lutego u pedagoga szkolnego Agnieszki Kornagi-Bałdygi (pokój 221a) lub Pań: Mileny Bakuły (220), Beaty Pawełczyk ( 222).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!