Święta Wielkiej Nocy przed nami i dlatego postanowiliśmy się do nich dobrze przygotować. Wybraliśmy się do Muzeum Kultury Kurpiowskiej, by fachowcy opowiedzieli nam o świątecznej obrzędowości oraz wprowadzili nas w tajniki wicia tradycyjnych palm.

Wprawdzie "Nie święci garnki lepią", ale własnoręczne przygotowanie kwiatków i uwicie palmy było dla nas sporym wyzwaniem. Poradziliśmy sobie świetnie i w tym roku każdy z nas poświęci swoją własną palmę. Wiemy, że będzie chroniła nasze domy i przypominała o tym, jak zdolni potrafimy być, gdy ktoś umiejętnie nas poprowadzi.

Swoje palmy tworzyli uczniowie klasy III b pod opieką Pani Elżbiety Ossowskiej i młodzież z klasy V b z Panią Renatą Zwierz-Brzostek.