Kolejny sukces uczniów Gimnazjum nr 1

 

Tym razem uczennice klas trzecich, Izabela Ołdakowska i Ewelina Żebrowska zostały finalistkami konkursu biologicznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Problematyka 3 etapowego (szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego) konkursu obejmowała zagadnienia dotyczące bogactwa i zróżnicowania świata zwierząt Polski, zagrożeń środowiska naturalnego oraz działań na rzecz ochrony przyrody. Gratulujemy uczennicom oraz nauczycielom przygotowującym je do konkursu pani Jolancie Nowickiej i pani Krystynie Goch.

 

Untitled