Link do strony internetowej projektu "EUROPENEURS: European Young Entrepreneurs" (My- młodzi europejscy przedsiębiorcy),  na której będą publikowane wszystkie międzynarodowe działania projektowe. 

http://projecteuropeneurs.com/erasmus+/

 

Jesteś komunikatywny, otwarty na świat? Chcesz nawiązać przyjaźnie, a przede wszystkim poszerzyć swoje horyzonty i w pełni poczuć się Europejczykiem?

Dołącz do nas!

erasmus.png

W roku szkolnym 2015/2016 nasze gimnazjum przystąpiło do europejskiego projektu Erasmus Plus, w ramach którego uczniowie będą realizować wiele ciekawych zadań.

"My - młodzi, europejscy przedsiębiorcy".

Wiele regionów i krajów Europy boryka się obecnie z trudnościami ekonomicznymi. Z powodu kryzysu gospodarczego spora część obywateli naszego kontynentu nie ma stałego zatrudnienia. Młodzi ludzie są często pesymistycznie nastawieni do własnej przyszłości, lecz my możemy skorzystać z wielu możliwości. Każdy z nas może zostać przedsiębiorcą. Musimy jedynie wykorzystać i promować to, w czym jesteśmy dobrzy: w dziedzinie społecznej, zawodowej oraz ekonomicznej. 

Projekt ma na celu:

1. Rozwijanie zdolności ułatwiających zatrudnienie w przyszłości

2. Wspieranie uczniów w ponoszeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje, nawiązywanie współpracy z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym

3. Rozbudzanie w młodych ludziach potrzeby zdobywania wiedzy oraz samorozwoju, rozwijanie świadomości własnego procesu uczenia się

4. Rozwijanie oraz promowanie kultury przedsiębiorczości od najwcześniejszych lat.

 

Dzięki projektowi uczniowie będą mogli:

1. Odkryć swoje umiejętności i talenty oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu wyzwań przedsiębiorczych

2. Poznać, które zawody są zgodne z ich osobowością, temperamentem i zainteresowaniami

3. Dokonać świadomego wyboru kierunku kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym

4. Poznać europejski rynek pracy, lokalnych przedsiębiorców i pracodawców oraz ich oferty

5. Poznać podstawy przedsiębiorczości oraz zasady dotyczące zakładania własnej firmy

6. Przygotować się do skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej

7. Lepiej przygotować się do dorosłego życia.

 

W dzieciństwie każdy z nas, zdobywając nowe umiejętności, chętnie podejmuje wyzwania i ma dużo wiary w siebie. Dorastając nie jesteśmy tak odważni w podejmowaniu ryzyka, bo myślimy o porażkach. Młody człowieku! Próbuj, ucz się na błędach, podejmuj wyzwania, uwierz w siebie, a osiągniesz sukces!