O projekcie

 

COMENIUS- PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

THE FAIRYTALE OF THE EUROPEAN G(OLD)EN FUTURE-

-BAŚŃ O ZŁOTEJ PRZYSZŁOŚCI STAREJ EUROPY

PARTNERZY: TURCJA, RUMUNIA, BUŁGARIA, LITWA, ŁOTWA, WŁOCHY,                          PORTUGALIA, SŁOWENIA, GRECJA

W Europie coraz wyższy jest udział osób starszych w strukturze społeczeństwa, a więc mamy do czynienia z procesem starzenia się „starego kontynentu”.

W roku 2008 na każdą osobę w wieku powyżej 65 roku życia przypadały w Europie 4 osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lat), podczas gdy według prognoz Komisji Europejskiej w roku 2060 będzie ich o połowę mniej. Do największego spadku tego wskaźnika dojdzie najprawdopodobniej w latach 2015-2035.Niemal co trzeci obywatel Unii Europejskiej będzie wtedy miał 65 lat lub więcej.

To, w jaki sposób zjawisko starzejącego się społeczeństwa wpłynie na Europę, zależy od tego, jak przygotuje się ona do tego wyzwania. Ważna jest świadomość problemu oraz przyjęcie aktywnej postawy wobec wspomnianego zagrożenia.

Aby stawić czoła temu wyzwaniu, konieczne jest aktywne podjęcie odpowiednich działań, między innymi:

  1. Promowanie zdrowia i optymizmu wobec życia w starszym wieku
  2. Utrzymywanie aktywności zawodowej starszych osób pracujących
  3. Podejmowanie działań promujących zdrowe i godne starzenie się
  4. Integracja społeczna
  5. Zapewnienie osobom starszym odpowiednich warunków do tego,mogły brać aktywny udział w życiu społeczeństwa

 

 

Rok 2012 został ogłoszony „Europejskim rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej”

Osoby powyżej 60 roku życia nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo powinno coraz bardziej doceniać to, co mają one do zaoferowania. Na tym właśnie polega aktywne starzenie się - na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia na różnych płaszczyznach: zawodowej , rodzinnej i społecznej.

Aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa, mającego szansę na czerpanie z potencjału doświadczonego pokolenia.

Projekt ”The Fairytale of the European G(old)en Future” ma na celu promowanie zdrowego i dynamicznego stylu życia, kreatywnej i niezależnej starości.

Nastolatek podróżuje w czasie i w 2062 roku spotyka siebie jako starszą osobę. Senior opowiada mu o swoim życiu, hobby, doświadczeniach, nawykach na różnych etapach życia:

-nastolatka,

-młodego człowieka,

-dojrzałej osoby,

- człowieka w jesieni życia.

Istotą projektu jest integracja międzypokoleniowa, stworzenie, poprzez warsztaty twórcze płaszczyzny do wspólnego dialogu pomiędzy uczniami, nauczycielami, osobami starszymi spoza środowiska szkolnego.

Pozwoli to wzajemnie dzielić się doświadczeniami, radością życia, przyczyni się do zatarcia różnic pokoleniowych.

Efektem końcowym projektu jest książka on-line „Wspomnienia z przyszłości” i praktyczny przewodnik „ Aktywne starzenie się”.

 

Szkoła uzyskała dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

*Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.