KONFERENCJA NAUKOWA
„Narkotyki, dopalcze – nie tędy droga!”

Dnia 28.11.17r. Specjaliści naszej szkoły (logopeda, psycholog, pedagodzy) uczestniczyli w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Konferencji Naukowej pt. "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga". W wydarzeniu udział wzięły m.in. Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
          Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji z Siedzibą w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Poświęcona była przeciwdziałaniu powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.Wydarzenie stanowiło element wspólnej kampanii, która ma na celu m.in. zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami oraz pogłębienie wiedzy o instytucjach niosących pomoc w tym zakresie.

KONFRENCJA

„Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”

konf

Dnia 10.10.17r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce Pani Izabela Edyta Dąbrowska przedstawiła referat pt. „Działania edukacyjne pedagoga szkolnego wpisujące się w konglomerat wychowawczej funkcji szkoły”. Podzieliła się ona z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji zadań edukacyjnych pedagoga szkolnego wzmacniających wychowawczą rolę szkoły, promując jednocześnie Naszą placówkę w środowisku lokalnym.

11111

Dnia 26.04.2017r. wolontariuszki: Julia Zglejszewska, Sonia Skrzypczak, Karolina Krzyna z klasy I c, Joanna Polak z klasy I dwraz z opiekunem SZKW, Panią Agnieszką Świtaj wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Prze100 3159 1024x768dszkolu Miejskim nr 1 w Ostrołęce. W trakcie zajęć uczennice przeczytały dwie książeczki, następnie zadawały pytania sprawdzające uważność słuchania przez dzieci. W dalszej części spotkania odbyły się zabawy ruchowe: „Szymon mówi”, zabawy z chustą animacyjną, „Zagadki Smoka Obiboka”. Przedszkolaki były aktywizowane do zadawania zagadek, prowadzenia zabaw. Wszyscy bawili się znakomicie. Dostaliśmy zaproszenie na następne spotkania.

Czytaj więcej: Cała Polska Czyta Dzieciom 2017

 

AKCJA PROFILAKTYCZNA PT. 

„NAPAL SIĘ… NA ŻYCIE”

                      100_2997_768x1024.jpg

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu dnia 17.11.16r. uczniowie oddziału III g pod opieką Pani Krystyny Grzeszczyk, Pani Izabeli Edyty Dąbrowskiej i Pani Moniki Janczewskiej  aktywnie uczestniczyli w akcji profilaktycznej pt. „Napal się… na życie”. Wzięli oni udział w quizie antynikotynowym, wiedzy o uzależnieniach od narkotyków i substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy), konkursie plastycznym, teście antyalkoholowym, konkursie literackim, teście wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, konkursie – bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz sprawnościowym w autogooglach, w którym Marlena Olszewska zajęła III miejsce. Wszystkim gimnazjalistom dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, a Marlenie za wytrwałe dążenie do celu i osiągnięcie sukcesu!

Opiekunowie:

Krystyna Grzeszczyk
Izabela E. Dąbrowska 
Monika Janczewska

DORADZTWO ZAWODOWE

                       adadad

W naszej szkole uczniowie oddziałów III mają możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z pedagogiem szkolnym, Panią Izabelą E. Dąbrowską, poświęconych uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery zawodowej. Ponadto uczestniczą oni w dwuetapowych spotkaniach z doradcami zawodowymi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem tych zajęć jest zdiagnozowanie preferencji zawodowych młodzieży, przygotowanie jej do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, zwłaszcza w kontekście dokonujących się zmian w systemie oświaty
w Polsce.

                        Koordynator: Izabela E. Dąbrowska