SPOTKANIE PROFILAKTYCZO - EDUKACYJNE „BEZPIECZNE WAKACJE”

20160602 105425 1024x614

Dnia 02.06.16 r. Pan Łukasz Siennicki, pracownik Zakładu Karnego w Przytułach Starych (ratownik WOPR, ratownik medyczny) przeprowadził spotkanie profilaktyczno – edukacyjne pt. „Bezpieczne wakacje” skierowane do uczniów klas I i II Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce.20160602 105250 1024x614

Celem spotkania było upowszechnienie wśród młodzieży informacji na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się podczas kąpieli w wodzie, korzystania ze słońca, a także popularyzacja prawidłowych postaw obowiązujących nad wodą oraz zdrowego stylu życia (w tym problematyka zażywania substancji psychoaktywnych).

Koordynator spotkania

Izabela E. Dąbrowska

100_2610_768x1024.jpg

W ramach Projektu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy” dnia 17.03.16r. w oddziałach Ij oraz IIc odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Siennickim, ratownikiem medycznym, pracownikiem Zakładu Karnego w Przytułach Starych, który przygotował dla młodzieży gimnazjalnej zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie poznali zasady prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz nabyli podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Izabela E. Dąbrowska
pedagog szkolny

Nie daj się wypalić!

Problem dopalaczy i ich używania przez młodych ludzi w ostatnich latach stał się bardzo poważnym problemem społecznym. Dostępność tych groźnych substancji jest duża, na rynku pojawia się coraz więcej specyfików o działaniu psychoaktywnym, po które chętnie sięga młodzież, nie zważając na ryzyko. W związku z tym nasze gimnazjum przystąpiło do konkursu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy”. To szansa zdobycia przez uczniów wiedzy dotyczącej tego problemu i zaangażowanie się w różnorodne działania związane z konkursem.

Projekt edukacyjny "Dlaczego nie powinniśmy zażywać dopalaczy"

Czytaj więcej: Nie daj się wypalić!