„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Dnia 26.10.16r. w naszej szkole klasy Ie i If uczestniczyły
w Projekcie pt. „Smakuj życie w wolności od substancji psychoaktywnych”. Zagadnienia merytoryczne programu profilaktyczno – edukacyjnego „Smak życia, czyli debata
o dopalaczach” poprowadziło dwóch trenerów z Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld z Krakowa.

Koordynatorzy:

Agnieszka Świtaj

Danuta Srebrna

Izabela E. Dąbrowska

Monika Janczewska

„SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”

W ramach trwającego konkursu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy”, dnia 09.06.2016r. w oddziale IIg Pani Izabela E. Dąbrowska przep100_2659_1024x768.jpg
rowadziła warsztaty, których celem było zapoznanie młodzieży z problematyką dopalaczy
, tj. ich pochodzeniem, objawami zatrucia nimi, skutkami zdrowotnymi oraz społecznymi ich zażywania. Głównym zadaniem uczniów było zainscenizowanie sześciu sytuacji, w których młody człowiek potrafi wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca go do brania używek (substancji psychoaktywnych). Uczniowie dokonali analizy, oceny oraz interpretacji zaprezentowanych inscenizacji.

Izabela E. Dąbrowska

pedagog szkolny

„Zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych
wśród dzieci i młodzieży”

W dniach 25-26.10.16r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych wśród dzieci
i młodzieży”. Poprowadzili je terapeuci z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku w oddziałach: IIIh, IIIe, IId, IIj, IIIc, IIIa, IIe, IIc, IIId i IIg.

Koordynatorzy:

Danuta Srebrna

Izabela E. Dąbrowska

Monika Janczewska

Agnieszka Świtaj

pisa

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PISA 2018 W GIMNAZJUM NR 1 W OSTROŁĘCE

Dnia 23.03.17r. w naszej szkole, 51. losowo wybranych uczniów w wieku 15 lat przystąpiło do międzynarodowego badania PISA 2018. Jest ono przeprowadzane od 2000r., w cyklach 3 –letnich; Polska uczestniczy w nich od początku. Jego celem jest określenie, czy polscy uczniowie potrafią zastosować w praktyce posiadaną przez nich wiedzę oraz na ile są przygotowani do samodzielnego jej uzupełniania i poszerzania, czy rozumieją zachodzące wokół nich zjawiska.

Rozwiązywane na komputerach przez gimnazjalistów zadania odnosiły się do konkretnych sytuacji, z jakimi mogą się oni spotkać w codziennym życiu; wymagały od uczniów samodzielności w myśleniu. Zadania obejmowały treści z zakresu języka ojczystego, matematyki, zagadnień ekonomicznych, nauk przyrodniczych.

Porównując wyniki uzyskane przez polską młodzież z wynikami ich rówieśników z przodujących krajów świata (np. Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Chin, Brazylii, Czech, Francji, Niemiec, Rosji czy Wielkiej Brytanii) można będzie określić,
w jakich obszarach wiedzy oraz umiejętności należy zmienić sposoby nauczania, a tym samym wyrównywać szanse młodych ludzi na globalnym rynku pracy. Trzymamy zatem kciuki za Naszych Gimnazjalistów!

Koordynator badań PISA 2018
w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce:
dr Izabela E. Dąbrowska

UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM NR 1 W OSTROŁĘCE NA XI TARGACH EDUKACYJNYCH

 ssss

Dnia 09.03.17r. uczniowie wszystkich klas III naszej szkoły pod opieką wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną szkół średnich. Wszystko to dzięki XI edycji prezentacji edukacyjnych przygotowanych w Hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Targi Edukacyjne skierowane były do gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla nich szkoły średniej. Podczas wydarzenia młodzież uzyskała niezbędne informacje na temat kierunków kształcenia proponowanych przez szkoły ponadgimnazjalne z naszego regionu i nie tylko. Gimnazjaliści skorzystali również z pomocy doradców zawodowych oraz zapoznali się z ofertami pracy tymczasowej.

Izabela E. Dąbrowska
pedagog szkolny