„Zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych
wśród dzieci i młodzieży”

W dniach 25-26.10.16r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych wśród dzieci
i młodzieży”. Poprowadzili je terapeuci z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku w oddziałach: IIIh, IIIe, IId, IIj, IIIc, IIIa, IIe, IIc, IIId i IIg.

Koordynatorzy:

Danuta Srebrna

Izabela E. Dąbrowska

Monika Janczewska

Agnieszka Świtaj

pisa

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PISA 2018 W GIMNAZJUM NR 1 W OSTROŁĘCE

Dnia 23.03.17r. w naszej szkole, 51. losowo wybranych uczniów w wieku 15 lat przystąpiło do międzynarodowego badania PISA 2018. Jest ono przeprowadzane od 2000r., w cyklach 3 –letnich; Polska uczestniczy w nich od początku. Jego celem jest określenie, czy polscy uczniowie potrafią zastosować w praktyce posiadaną przez nich wiedzę oraz na ile są przygotowani do samodzielnego jej uzupełniania i poszerzania, czy rozumieją zachodzące wokół nich zjawiska.

Rozwiązywane na komputerach przez gimnazjalistów zadania odnosiły się do konkretnych sytuacji, z jakimi mogą się oni spotkać w codziennym życiu; wymagały od uczniów samodzielności w myśleniu. Zadania obejmowały treści z zakresu języka ojczystego, matematyki, zagadnień ekonomicznych, nauk przyrodniczych.

Porównując wyniki uzyskane przez polską młodzież z wynikami ich rówieśników z przodujących krajów świata (np. Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Chin, Brazylii, Czech, Francji, Niemiec, Rosji czy Wielkiej Brytanii) można będzie określić,
w jakich obszarach wiedzy oraz umiejętności należy zmienić sposoby nauczania, a tym samym wyrównywać szanse młodych ludzi na globalnym rynku pracy. Trzymamy zatem kciuki za Naszych Gimnazjalistów!

Koordynator badań PISA 2018
w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce:
dr Izabela E. Dąbrowska

UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM NR 1 W OSTROŁĘCE NA XI TARGACH EDUKACYJNYCH

 ssss

Dnia 09.03.17r. uczniowie wszystkich klas III naszej szkoły pod opieką wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną szkół średnich. Wszystko to dzięki XI edycji prezentacji edukacyjnych przygotowanych w Hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Targi Edukacyjne skierowane były do gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla nich szkoły średniej. Podczas wydarzenia młodzież uzyskała niezbędne informacje na temat kierunków kształcenia proponowanych przez szkoły ponadgimnazjalne z naszego regionu i nie tylko. Gimnazjaliści skorzystali również z pomocy doradców zawodowych oraz zapoznali się z ofertami pracy tymczasowej.

Izabela E. Dąbrowska
pedagog szkolny 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZO - EDUKACYJNE „BEZPIECZNE WAKACJE”

20160602 105425 1024x614

Dnia 02.06.16 r. Pan Łukasz Siennicki, pracownik Zakładu Karnego w Przytułach Starych (ratownik WOPR, ratownik medyczny) przeprowadził spotkanie profilaktyczno – edukacyjne pt. „Bezpieczne wakacje” skierowane do uczniów klas I i II Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce.20160602 105250 1024x614

Celem spotkania było upowszechnienie wśród młodzieży informacji na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się podczas kąpieli w wodzie, korzystania ze słońca, a także popularyzacja prawidłowych postaw obowiązujących nad wodą oraz zdrowego stylu życia (w tym problematyka zażywania substancji psychoaktywnych).

Koordynator spotkania

Izabela E. Dąbrowska

100_2610_768x1024.jpg

W ramach Projektu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy” dnia 17.03.16r. w oddziałach Ij oraz IIc odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Siennickim, ratownikiem medycznym, pracownikiem Zakładu Karnego w Przytułach Starych, który przygotował dla młodzieży gimnazjalnej zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie poznali zasady prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia oraz nabyli podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Izabela E. Dąbrowska
pedagog szkolny