POGOTOWIE KOLEŻEŃSKIE

asdas

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu przez cały rok szkolny w naszym Gimnazjum organizowana jest akcja pt. „Pogotowie koleżeńskie”. W każdy poniedziałek w gabinecie pedagoga szkolnego (s.122) w godzinach 14:35 – 15:20 pod kierunkiem Pani Izabeli Edyty Dąbrowskiej zdolni uczniowie pomagają w zrozumieniu materiału i odrabianiu lekcji uczniom mającym trudności w nauce. Aktualnie współpraca w tym zakresie realizowana jest pomiędzy uczniami oddziałów Ie i If.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów do współpracy!

 Izabela Edyta Dąbrowska

pedagog szkolny opiekun SzKW

100 2392 800x600

Dnia 12.10.15r. odbyło się zebranie członków Szkolnego Koła Wolontariatu z opiekunem – Panią Izabelą E. Dąbrowską. Omówiono na nim m.in. cele i założenia działalności wolontarystycznej podejmowanej i prowadzonej przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce w roku szkolnym 2015/2016.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

1. Cele programu:

- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; - budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego; - zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie w środowisku lokalnym; - rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na życie społeczne i trudności innych ludzi, - wyzwalanie chęci do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy; - tworzenie wolontariuszom szansy indywidualnego rozwoju, nabywania określonych umiejętności i postaw, realizacji własnych zainteresowań; - możliwość zdobywania i wykorzystywania własnych umiejętności oraz doświadczeń; - rozwijanie empatii i tolerancji wśród młodych ludzi; - inspirowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego; - zawieranie przez uczniów wartościowych przyjaźni; - kształtowanie wśród młodzieży umiejętności działania zespołowego; - współdziałanie uczniów z instytucjami oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; - wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej na rzecz jednostek, grup społecznych, środowiska lokalnego.

2. Obszary działania uczniów - wolontariuszy 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz pozaszkolne. W obszarze środowiska szkolnego wolontariusze m.in. pomagają w nauce uczniom z trudnościami edukacyjnymi, przyczyniają się do budowania oblicza szkoły jako centrum lokalnej aktywności. W obszarze środowiska pozaszkolnego współpracują oni m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Canis w Kruszewie, współtworzą i wspierają akcje charytatywne na rzecz instytucji, fundacji, stowarzyszeń  i osób prywatnych.

3. Realizowane zadania:   - przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych; - umożliwianie uczniom rozpoznania własnej motywacji do pracy, tj. hedonistycznej, konformistycznej, zadaniowej i allocentrycznej; - poznanie obszarów pomocy w środowisku lokalnym; - poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej; - zapoznanie wolontariuszy z ich prawami i obowiązkami; - uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego, np. udział w Finale WOŚP oraz innych inicjatywach lokalnych; - w miarę możliwości i potrzeb organizacja szkoleń członków wolontariatu w zakresie służby  na rzecz innych ludzi (we współpracy z MOPR w Ostrołęce); - okresowe zebrania członków Szkolnego Koła Wolontariatu; - monitorowanie działalności wolontariuszy; - wymiana doświadczeń w kontekście prowadzonych przez uczniów inicjatyw lokalnych; - zamieszczenie informacji o działalności Koła np. na korytarzu szkoły, stronie internetowej placówki.       Opiekun: Pani Izabela E. Dąbrowska