ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ODDZIAŁACH 7A,7B,7C

W I okresidzkl7ae, w roku szkolnym 2017/2018, Pani Izabela E. Dąbrowska przeprowadziła w oddziałach 7a, 7b, 7c zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Były one poświęcone poznaniu przez uczniów swoich cech osobowości (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, pasji, systemu wartości, postaw i motywacji do pracy determinujących wybór szkoły, kierunku kształcenia i zawodu. W tym celu prowadzone były z uczniami rozmowy; wypełniali oni testy i karty pracy. Ich wyniki poddano analizie, ocenie oraz interpretacji. Młodzież miała możliwość pracy warsztatowej skoncentrowanej
na doskonaleniu umiejętności planowania działań niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat rynku pracy, który zostanie szerzej przedstawiony w kolejnych cyklach spotkań z doradcą zawodowym.

dzkl7b

Dziękuję Wychowawcom i młodzieży
za efektywną współpracę!

Izabela E. Dąbrowska – doradca zawodowy

SPOTKANIA W ODDZIAŁACH III GIMNAZJALNYCH
Z DORADCAMI ZAWODO

WYMI CPM OHP W OSTROŁĘCE

dz2_800x600.jpg dz1_800x600.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 30.11.17r. we wszystkich oddziałach III gimnazjalnych został zakończony pierwszy cykl spotkań z doradcami zawodowymi CPM OHP w Ostrołęce. Spotkania poświęcone były badaniom predyspozycji zawodowych uczniów, uwarunkowaniom wyboru kierunku kształcenia, szkoły i planowania przyszłości zawodowej młodzieży. Dziękujemy Paniom za owocną współpracę!

 

 

Koordynator:
Izabela E. Dąbrowska
(we współpracy z Panią Danutą Srebrną)

KRAJOWA KONFERENCJA ZESPOŁU EKSPERTÓW ECVET „EDUKACJA Z PRAKTYKĄ - PARTNERSTWA NA RZECZ DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

100_3328_800x600.jpg

Dnia 20.11.17r. Pani Izabela E. Dąbrowska, doradca zawodowy, uczestniczyła w Konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności oraz poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie poprzez zwrócenie uwagi na promocję i rozwój kształcenia zawodowego oraz dopasowanie go do potrzeb rynkowych, istotę integracji teorii z praktyką w procesie kształcenia zawodowego, współpracę szkół zawodowych z pracodawcami oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Ostrołęce

konferencja_Targi_Przedsiebiorczości.jpg

Dnia 15.11.17r. Pani Izabela Edyta Dąbrowska reprezentowała naszą szkołę na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Ostrołęce,zorganizowanejw ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskich Dni Pracodawcy, uczestnicząc jako Prelegent w Konferencji dla Pracodawców pt. „Szkolnictwo zawodowe a lokalny rynek pracy”. W swoim wystąpieniu przedstawiła uwarunkowania metodologiczne powstającej pod jej kierunkiem publikacji z zakresu doradztwa zawodowego skierowanej do absolwentów gimnazjów i docelowo szkół podstawowych.