Zespół Doradców Zawodowych i Przedsiębiorcy pomogą stworzyć "Nawigator" dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w Ostrołęce

Dnia 07.01.18r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, którym został przedstawiony innowacyjny program opracowany przez Zespół Doradców Zawodowych pod kierunkiem Pani dr Izabeli Edyty Dąbrowskiej w ścisłej współpracy z Wydziałem Oświaty UM Ostrołęki. 

W marcu 2018r. do rąk młodych ludzi z ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Ostrołęce trafi "Nawigator wspomagający uczniów w wyborze szkoły-zawodu w Mieście Ostrołęka".Jeden z jego rozdziałów powstanie przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. 

            nwigator           

Zespół Doradców Zawodowych przygotował koncepcję podręcznika, który skieruje uwagę młodzieży na szkoły branżowe (szkoły zawodowe). Pomoże w wyborze zawodu, ale również odpowie na ważne pytania, jak np. Jaki mam charakter? Jakie posiadam zdolności? Co mnie interesuje? Jaką mam motywację? Nawigator pomoże w komunikacji między uczniem, szkołą zawodową a przedsiębiorcami i miastem Ostrołęka. Jeden z rozdziałów "Nawigatora" poświęcony będzie ofertom lokalnych firm, gdzie młody człowiek szukający pracy będzie mógł skierować swe kroki. Oferty będą zawierały ogólne informacje o firmie i dane kontaktowe. Ważne jest, aby absolwent kończący szkołę zawodową był jak najlepiej
przygotowany do przyszłej pracy.

Izabela Edyta Dąbrowska
Reprezentant Naszej szkoły na spotkaniu z Przedsiębiorcami

 

Konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo
i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”

  zdjecie_31_01.jpg                     

Dnia 9 stycznia 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrołęce odbyła się konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”
, która była realizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Roman Gawrych - pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, mgr Jolanta Stachurska - starszy wizytator
w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce, prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler - Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku. 
Tematyka referatów konferencyjnych obejmowała m.in.:

  • znaczenie właściwie ukształtowanych umiejętności związanych z przywództwem, motywowaniem i dokonywaniem trafnych wyborów zawodowych w życiu jednostki
    i społeczeństwa,
  • wskazanie cech osobowych i kompetencji lidera, do których powinien dążyć każdy, kto aspiruje do zarządzania instytucjami lub procesami edukacyjnymi,
  • przybliżenie problematyki doradztwa zawodowego w świetle przepisów prawa oświatowego,
  • analizę wyzwań dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji,
  • problematykę motywowania pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy
    z możliwością rozwoju własnych kompetencji.

Naszą Szkołę na Konferencji reprezentowała
Pani Izabela Edyta Dąbrowska – doradca zawodowy 
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ODDZIAŁACH 7A,7B,7C

W I okresidzkl7ae, w roku szkolnym 2017/2018, Pani Izabela E. Dąbrowska przeprowadziła w oddziałach 7a, 7b, 7c zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Były one poświęcone poznaniu przez uczniów swoich cech osobowości (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, pasji, systemu wartości, postaw i motywacji do pracy determinujących wybór szkoły, kierunku kształcenia i zawodu. W tym celu prowadzone były z uczniami rozmowy; wypełniali oni testy i karty pracy. Ich wyniki poddano analizie, ocenie oraz interpretacji. Młodzież miała możliwość pracy warsztatowej skoncentrowanej
na doskonaleniu umiejętności planowania działań niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat rynku pracy, który zostanie szerzej przedstawiony w kolejnych cyklach spotkań z doradcą zawodowym.

dzkl7b

Dziękuję Wychowawcom i młodzieży
za efektywną współpracę!

Izabela E. Dąbrowska – doradca zawodowy

SPOTKANIA W ODDZIAŁACH III GIMNAZJALNYCH
Z DORADCAMI ZAWODO

WYMI CPM OHP W OSTROŁĘCE

dz2_800x600.jpg dz1_800x600.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 30.11.17r. we wszystkich oddziałach III gimnazjalnych został zakończony pierwszy cykl spotkań z doradcami zawodowymi CPM OHP w Ostrołęce. Spotkania poświęcone były badaniom predyspozycji zawodowych uczniów, uwarunkowaniom wyboru kierunku kształcenia, szkoły i planowania przyszłości zawodowej młodzieży. Dziękujemy Paniom za owocną współpracę!

 

 

Koordynator:
Izabela E. Dąbrowska
(we współpracy z Panią Danutą Srebrną)

KRAJOWA KONFERENCJA ZESPOŁU EKSPERTÓW ECVET „EDUKACJA Z PRAKTYKĄ - PARTNERSTWA NA RZECZ DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

100_3328_800x600.jpg

Dnia 20.11.17r. Pani Izabela E. Dąbrowska, doradca zawodowy, uczestniczyła w Konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności oraz poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie poprzez zwrócenie uwagi na promocję i rozwój kształcenia zawodowego oraz dopasowanie go do potrzeb rynkowych, istotę integracji teorii z praktyką w procesie kształcenia zawodowego, współpracę szkół zawodowych z pracodawcami oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Ostrołęce

konferencja_Targi_Przedsiebiorczości.jpg

Dnia 15.11.17r. Pani Izabela Edyta Dąbrowska reprezentowała naszą szkołę na Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Ostrołęce,zorganizowanejw ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskich Dni Pracodawcy, uczestnicząc jako Prelegent w Konferencji dla Pracodawców pt. „Szkolnictwo zawodowe a lokalny rynek pracy”. W swoim wystąpieniu przedstawiła uwarunkowania metodologiczne powstającej pod jej kierunkiem publikacji z zakresu doradztwa zawodowego skierowanej do absolwentów gimnazjów i docelowo szkół podstawowych.