Trzeba sobie wzajemnie pomagać:
to naturalne prawo.
J.de La Fontaine.

Dnia 15.12.2017 r. uczennice oddziału gim. (3i) brały czynny udział w wręczaniu prezentów dzieciom w ramach akcji ,,Gwiazdor w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce’’. Prezenty trafiły do podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce. Każde dziecko otrzymało bożonarodzeniowy prezent. Wręczanie podarunków przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. Wszystkie dzieci były uradowane z otrzymanych paczek świątecznych. Serdecznie dziękujemy uczennicom oddziału gim.(3i) – Annie Bocianiak, Julii Chmielewskiej, Aleksandrze Krawczyk, Natalii Kinalskiej, Monice Tarnowskiej, Alicji Wierzbowskiej za chęć niesienia pomocy innym, zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych.

20171215 131944 800x450

Opiekun akcji: Justyna Tyszka.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ODDZIAŁACH 7A,7B,7C

W I okresidzkl7ae, w roku szkolnym 2017/2018, Pani Izabela E. Dąbrowska przeprowadziła w oddziałach 7a, 7b, 7c zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Były one poświęcone poznaniu przez uczniów swoich cech osobowości (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, pasji, systemu wartości, postaw i motywacji do pracy determinujących wybór szkoły, kierunku kształcenia i zawodu. W tym celu prowadzone były z uczniami rozmowy; wypełniali oni testy i karty pracy. Ich wyniki poddano analizie, ocenie oraz interpretacji. Młodzież miała możliwość pracy warsztatowej skoncentrowanej
na doskonaleniu umiejętności planowania działań niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat rynku pracy, który zostanie szerzej przedstawiony w kolejnych cyklach spotkań z doradcą zawodowym.

dzkl7b

Dziękuję Wychowawcom i młodzieży
za efektywną współpracę!

Izabela E. Dąbrowska – doradca zawodowy