ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ODDZIAŁACH 7A,7B,7C

W I okresidzkl7ae, w roku szkolnym 2017/2018, Pani Izabela E. Dąbrowska przeprowadziła w oddziałach 7a, 7b, 7c zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Były one poświęcone poznaniu przez uczniów swoich cech osobowości (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, pasji, systemu wartości, postaw i motywacji do pracy determinujących wybór szkoły, kierunku kształcenia i zawodu. W tym celu prowadzone były z uczniami rozmowy; wypełniali oni testy i karty pracy. Ich wyniki poddano analizie, ocenie oraz interpretacji. Młodzież miała możliwość pracy warsztatowej skoncentrowanej
na doskonaleniu umiejętności planowania działań niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie zdobyli także podstawową wiedzę na temat rynku pracy, który zostanie szerzej przedstawiony w kolejnych cyklach spotkań z doradcą zawodowym.

dzkl7b

Dziękuję Wychowawcom i młodzieży
za efektywną współpracę!

Izabela E. Dąbrowska – doradca zawodowy

AKCJA „BANK ŻYWNOŚCI SOS”

zz w

Dziesiąty raz w Ostrołęce prowadzona była Świąteczna Zbiórka Żywności. W kilkunastu sklepach na terenie miasta i powiatu ustawione były kosze, przy których stali wolontariusze. Każdy z nas mógł kupić produkt i pomóc najbardziej potrzebującym. Akcja trwała od 01.12.17r. do 03.12.17r.   Przez trzy dni Nasi Uczniowie oddziałów gimnazjalnych – Wolontariusze (łącznie 118 osób!) wspierali całą akcję zbierając żywność m.in. w takich  sklepach na terenie miasta, jak: Mila, ul. Gen. Józefa Hallera 27, ul. 11 Listopada 27, Biedronka przy ulicach: Steyera 2d, Hallera 17, Lidl ul. Witosa 7, Lewiatan ul. Hallera 6/36 oraz wytrwale pracowali w magazynie Hali Targowej „FENIKS” w Ostrołęce. Wyróżnienie za swoją pracę otrzymali: Zuzanna Trojnar, Michalina Mrowińska, Dominika Kowalczyk, Oliwia Kaczyńska, Ola Trzcińska, Natalia Wasyk, Ola Bołądz, Gabrysia Olech, Marta Zielińska.   Żywność, którą dzięki mieszkańcom udało się zebrać Naszym Ochotnikom, zostanie zliczona i przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom, aby i one mogły cieszyć się magią świąt Bożego Narodzenia.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom SZKW za zaangażowanie i wspaniałą postawę w realizacji tego przedsięwzięcia! Izabela E. Dąbrowska – koordynator akcji w szkole