Dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że uległ zmianie sposób zgłaszania szkody Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży, która zdarzyła się w roku szkolnym 2013/2014.

Każdą szkodę - od bieżącego roku szkolnego - należy zgłosić przez:

infolinię: 801 102 102 pzu.pl

O numer polisy proszę dopytywać się w sekretariacie szkoły.

Wszelkie informacje o warunkach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży znajdują się na stronie www.platinumbrokers.pl oraz pod numerem telefonu: 22 566 55 55.

 

Dodatkowe informacje nt. zgłaszania szkody

SOS